Termeni și Condiții

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI CUM COLECTĂM ȘI FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ. DE ASEMENEA, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE ACHIZIȚIONA TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE NOASTRE.

INTRODUCERE

Acest site este operat de ALEX RAȚĂ S.R.L., cu sediul comercial (punct de lucru) în Municipiul Iași, strada Sarmisegetuza, Nr. 6, Bloc R12, Scara B, Etaj 2, Ap. 2, Județul Iași, CUI: 47562927.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de programare, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare “Termeni și Condiții”).

UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica de înscriere și participare la seminar, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții “Termeni și Condiții”.

Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate ALEX RAȚĂ S.R.L., precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizați acest site web.

ALEX RAȚĂ S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și Condițiile”.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

UTILIZATORUL se va asigura că revine periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni și Condiții”.

UTILIZATORUL poate determina momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termeni și Condiții ALEX RAȚĂ S.R.L. ”, mențiune denumită “actualizată la data de…”

Toate drepturile aparțin Alex Rață. Este interzisă înregistrarea materialelor.

În măsura în care există un conflict între acești “Termeni și Condiții ALEX RAȚĂ S.R.L. ” și alți Termeni și Condiții suplimentari și speciali prezentați pe site, “Termenii și condițiile” suplimentare și speciale vor prevala.

Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de ALEX RAȚĂ S.R.L., incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, “Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului (“Serviciile”).

DEFINIȚIILE TERMENILOR FOLOSIȚI ÎN PREZENTUL DOCUMENT

Prezenții “Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și serviciilor prestate de către ALEX RAȚĂ S.R.L. (reprezentat în cadrul prestărilor de servicii constând în organizarea de antrenamente, programe privind subiecte constând în dezvoltarea personală de către societatea S.C. ALEX RAȚĂ S.R.L.), prin intermediul site-ului său.

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand ALEX RAȚĂ S.R.L.;

COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

ALEX RAȚĂ S.R.L. – înseamnă denumirea de brand sub care se prezinta societatea S.C. ALEX RAȚĂ S.R.L;

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către ALEX RAȚĂ S.R.L. utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de ALEX RAȚĂ S.R.L., destinate utilizatorilor săi;

OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand ALEX RAȚĂ S.R.L.;

SITE WEB – înseamnă site-ul http://alexrata.ro/;

SECTIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile http://alexrata.ro/;

SPAM – înseamnă orice comunicare comercială nesolicitată interzisă de lege atâta timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). ALEX RAȚĂ S.R.L. nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR – este orice persoană fizică care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul în care UTILIZATORUL va participa la seminarii online sau alte forme organizate de ALEX RAȚĂ S.R.L. și colaboratorii săi, este necesară înregistrarea cu user și parolă;

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului http://alexrata.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia după ce se va înregistra cu un nume de cont și o parolă și va achiziționa pachetul de antrenament sau programele de nutriție.

UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.

De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea sa fie a, exacte, actuale și complete.

Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau ALEX RAȚĂ S.R.L. are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, ALEX RAȚĂ S.R.L. are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către S.C. ALEX RAȚĂ S.R.L. și a punctelor lor de lucru.

ALEX RAȚĂ S.R.L. nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.

COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL ca și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către ALEX RAȚĂ S.R.L. este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul sa o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală; comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane; comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod; restricționeze sau împiedică accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului; accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor; modificarea site-ului în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat la site; utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal; folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință; exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de ALEX RAȚĂ S.R.L., fără acordul ALEX RAȚĂ S.R.L. acordat în prealabil, în formă scrisa; prezentarea că fiind o alta persoană sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictiva, inclusiv ca și colaborator al ALEX RAȚĂ S.R.L. sau reprezentant al ALEX RAȚĂ S.R.L.; transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile ALEX RAȚĂ S.R.L. sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către ALEX RAȚĂ S.R.L.); utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel; transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă; modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului; eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site; comportamente de hărțuire în mediul online; crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții ALEX RAȚĂ S.R.L.; folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul ALEX RAȚĂ S.R.L. prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site; culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora; încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.

De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.

În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către ALEX RAȚĂ S.R.L. recunoaște și este de acord că:

mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate; ALEX RAȚĂ S.R.L. nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise; ALEX RAȚĂ S.R.L. nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate; ALEX RAȚĂ S.R.L. are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea ALEX RAȚĂ S.R.L.; UTILIZATOR nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la ALEX RAȚĂ S.R.L. în nici un caz.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII LA UTILIZARE

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția că să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor ALEX RAȚĂ S.R.L. și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența “look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de ALEX RAȚĂ S.R.L. și vor rămâne proprietatea exclusivă a ALEX RAȚĂ S.R.L..

UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea ALEX RAȚĂ S.R.L. a site-ului și conținutul acestuia.

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv “Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale ALEX RAȚĂ S.R.L. și ale PARTENERILOR ALEX RAȚĂ S.R.L..

Mărcile comerciale pentru proprietatea ALEX RAȚĂ S.R.L., înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de ALEX RAȚĂ S.R.L., în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează ALEX RAȚĂ S.R.L..

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a ALEX RAȚĂ S.R.L..

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar ALEX RAȚĂ S.R.L. va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civila și / sau penală.

Mărcile comerciale deținute de ALEX RAȚĂ S.R.L. pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

LINK-URI.

Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului ALEX RAȚĂ S.R.L., se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.

Dacă UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul ALEX RAȚĂ S.R.L.. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, ALEX RAȚĂ S.R.L. nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că ARISTOCRISS S.R.L. oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site.

Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul ALEX RAȚĂ S.R.L., și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi prin link-uri. ALEX RAȚĂ S.R.L. își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicația terțelor părți.

Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna ALEX RAȚĂ S.R.L. și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva ALEX RAȚĂ S.R.L. cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a ALEX RAȚĂ S.R.L., fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în alta modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

ALEX RAȚĂ S.R.L. nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar ALEX RAȚĂ S.R.L. nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate intre UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoana răspunzătoare pentru orice daună cauzata sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea ALEX RAȚĂ S.R.L. și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că ALEX RAȚĂ S.R.L. încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze ALEX RAȚĂ S.R.L. la adresa de e-mail [email protected] ,iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite ALEX RAȚĂ S.R.L. să contacteze UTILIZATORUL. ALEX RAȚĂ S.R.L. va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

RĂSPUNDERE

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici ALEX RAȚĂ S.R.L. și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor UTILIZATOR este foarte importanta pentru noi așadar, toate informațiile personale UTILIZATORUI vor rămâne confidențiale.

ALEX RAȚĂ S.R.L. nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii săi, fără acordul prealabil al acestora și nu va utiliza imaginile, fotografiile sau video-urile utilizatorilor, fără acordul prealabil al acestora.

Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către ALEX RAȚĂ S.R.L., vor rămâne în proprietatea ALEX RAȚĂ S.R.L..

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă ALEX RAȚĂ S.R.L. acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord ca ALEX RAȚĂ S.R.L. să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului.

ALEX RAȚĂ S.R.L. va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, respectiv a datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către ALEX RAȚĂ S.R.L., mai precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărul de telefon, precum și celelalte detalii în legătură cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezenților “Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI este în pericol.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care are acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română.

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Iași.

Orice persoană are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita ALEX RAȚĂ S.R.L. să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând ALEX RAȚĂ S.R.L., în scris, pe adresa: [email protected].

ÎNCETAREA

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții “Termeni și Condiții” .

ALEX RAȚĂ S.R.L. își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești “Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Condiții”, dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la sau utilizarea Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că ALEX RAȚĂ S.R.L. poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.

UTILIZATORUL este de acord că ALEX RAȚĂ S.R.L. nu este răspunzătoare pentru UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterala.

ALTE CLAUZE

ALEX RAȚĂ S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și de a actualiza acești “Termeni și Condiții”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, precum și a Politicilor de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca UTILIZATORUL are întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină poate să le adreseze la adresa de e-mail: [email protected].

ALEX RAȚĂ S.R.L. are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului precum și prestările de servicii constând în organizarea de cursuri, programe de antrenament privind subiecte de dezvoltară personală pe plan fizci și mental și pachete de nutriție etc. de societatea S.C. ALEX RAȚĂ S.R.L. S.R.L., parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. ALEX RAȚĂ S.R.L. nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără că prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de către ALEX RAȚĂ S.R.L., anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de ALEX RAȚĂ S.R.L..

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia UTILIZATORUL vizitează site-ul și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.

Daca UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termeni și Condiții” este rugat să nu utilizeze site-ul.

Politica programului de pachete de antrenament și coaching nu prevede rambursarea banilor.

ALEX RAȚĂ S.R.L. și partenerii săi, care se vor implica în organizarea de online coaching nu sunt și nu vor fi răspunzători pentru informațiile prezentate în cadrul acestora și nu vor oferi nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din încrederea acordată participării sale la seminarii.

Nici o opinie, sfat sau declarație a ALEX RAȚĂ S.R.L. și/sau PARTENERILOR săi, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în cadrul programelor de antrenament, ori online coaching-ului, nu creează nici un fel de garanție sau obligație pentru aceștia.

Prezenta convenție este valabilă pe teritoriul României, dar și în orice altă țară în care ALEX RAȚĂ S.R.L. își desfășoară activitatea în orice mod, iar durata prezentei convenții este nelimitată în timp.